foto11

Verblijfskosten
Iedere gast betaalt voor het verblijf in de hospice een eigen bijdrage van ca. € 55,- per dag. Als iemand deze eigen bijdrage niet kan betalen wordt samen met de coördinator en het bestuur naar een goede oplossing gezocht.

Wilt u weten of weten of de eigen bijdrage geheel of gedeeltelijk wordt vergoed? Raadpleeg dan de website van de betreffende zorgverzekering.