balk
  • foto home1

Welkom bij Hospice Hoogeveen

De hospice Willem de Boer Huis in Hoogeveen is een warm en gastvrij huis waar mensen in alle rust en geborgenheid hun laatste levensdagen door kunnen brengen. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, maatschappelijke achtergrond of levensbeschouwing. 

Ook is het voor mensen in een terminale levensfase mogelijk een korte, vooraf afgesproken periode in ons huis te verblijven om de naasten even 'rust' te geven. In de hospice noemen wij dat respijtzorg oftewel een kort verblijf.

Om een sfeerimpressie te krijgen van de Hospice Hoogeveen nodigen wij u uit om het hiernaast staande filmpje te bekijken.

Dankzij de financiële steun van de Willem de Boer Stichting kon in 2006 in Hoogeveen de hospice worden geopend voor gasten uit de regio midden en zuidwest Drenthe. Inmiddels staat de deur ook open voor gasten buiten deze regio.

Verhalen van familie en vrienden   Verhalen van vrijwilligers


  knop vrienden
 

Willem de Boer Huis Hospice Hoogeveen
Duymaer van Twistweg 2
7909 CB Hoogeveen
Telefoon: 0528 - 33 16 52
info@hospicehoogeveen.nl
Gesloten maar telefonisch bereikbaar

Om verspreiding van het coronavirus via de hospice te voorkomen, is de hospice in Hoogeveen tijdelijk gesloten. We hebben hierin een proactieve keuze gemaakt.

Voor vragen en/of opname in de hospice blijven we telefonisch bereikbaar op 0528 331 652 en via info@hospicehoogeveen.nl.

In geval van een opname voor palliatief terminale zorg kijken we voor de regio Hoogeveen e.o. of wij vrijwilligers kunnen inzetten in de thuissituatie om mantelzorgers te ontlasten. Eventueel kan iemand opgenomen worden in een omliggende hospice waar we mee samen werken.