balk
foto home2

Oog in Oog.

Samen praten over 'als en dan' is een app met vragen over een toekomst met een naderend levenseinde. De vragen in deze app helpen mensen zich voor te bereiden op die toekomst. De app is vooral bedoeld voor ouderen en voor mensen die weten dat ze ongeneeslijk ziek zijn. Ook zorgverleners die met deze groepen werken, kunnen de app gebruiken (al dan niet in de context van advance care planning/vroegtijdige zorgplanning). De app helpt je om vast te leggen (en/of erover te praten) wat er in de laatste levensfase echt toe doet.

De app kan door één persoon gebruikt worden, maar ook door twee mensen samen. Antwoorden op de vragen kunnen desgewenst (via een pdf) met anderen gedeeld worden.

Enkele voorbeeldvragen zijn:
– Wat moet ik absoluut over jou weten als ik voor jou zorg?
– Als er niet veel tijd meer is, wat is dan het belangrijkst voor jou?

De app Oog in Oog is ontwikkeld door en voor 3.95 euro verkrijgbaar bij Bureau MORBidee (www.bureaumorbidee.nl)
Voor zorgverleners zijn er speciale aanvullingen beschikbaar: een aanvullende ‘Handreiking voor het gebruik van Oog in Oog’ (inclusief algemene achtergrondinformatie over communicatie) en een document dat ‘Aanvullende informatie voor de zorgprofessional’ heet. In dat document krijgen zorgprofessionals per vraag achtergrondinformatie aangereikt over het thema van de vraag. De beide documenten zijn als pdf verkrijgbaar in de webwinkel van Bureau MORBidee.

Bureau MORBidee maakt de dood bespreekbaar, door op bijzondere, creatieve en soms ludieke manieren producten en diensten te bedenken. Het streven van Bureau MORBidee is gericht op een doodvriendelijke samenleving, waarin mensen openlijk en zonder angst over de laatste levensfase kunnen nadenken en praten. Hun visie is dat dit de kwaliteit van het leven én de kwaliteit van de zorg in de laatste levensfase verbetert.

knop vrienden

Willem de Boer Huis
Hospice Hoogeveen
Duymaer van Twistweg 2
7909 CB Hoogeveen

Telefoon: 0528 - 33 16 52
(dag en nacht bereikbaar)
info@hospicehoogeveen.nl
www.hospicehoogeveen.nl


Facebook