balk
foto home2

Informatie omtrent het Coronavirus

Maatregelen coronavirus t.a.v. de gast en zijn naasten in Hospice Hoogeveen 15 Oktober 2020

Om te voorkomen dat we elkaar en/of onze gasten besmetten met het corona virus is het belangrijk dat iedereen die de Hospice Hoogeveen binnenkomt zich aan de volgende afspraken houdt en hygiënische maatregelen treft:

We werken met een aangepaste bezoekregeling:
• Bezoek is toegestaan door slechts 2 personen per gast (bij voorkeur een beperkt aantal vaste bezoekers). De andere bezoekers moeten helaas buiten de hospice wachten.
• Alle bezoek komt via de voordeur naar binnen.
• Bezoek wordt verzocht om zich alleen in de gastenkamer te begeven

Voorwaarden om op bezoek te kunnen komen:
• Blijft u thuis bij klachten van neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts.
• Als u zich beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt gehad, bent u genezen. Dan kunt u anderen niet meer besmetten.
• Houdt u aan de onderstaande hand- en hoest hygiëne.

Hand- en hoest hygiënische maatregelen:
Het coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Via kleine druppeltjes komt dit in de lucht. Iemand die niet ziek is, niet niest en/of hoest kan een ander dus ook niet besmetten.

• Wij vragen u om voor binnenkomst een aansluitend mondneusmasker* op te zetten.
• Bij binnenkomst verzoeken wij u uw handen te desinfecteren
• Houd 1,5 meter afstand van anderen
• Schud geen handen
• Was tijdens uw bezoek uw handen regelmatig met water en zeep (draag geen sieraden)
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes (eenmalig) en was vervolgens de handen

*Het dragen van een mondneusmasker in de hospice:
Iedereen die zich in de hospice begeeft draagt een aansluitend mondneusmasker als zij in beweging zijn en/of de 1 ½ meter afstand tot een ander niet kunnen waarborgen. Dit geldt ook voor de afstand tussen gasten en naasten. Bezoekers nemen zelf een aansluitend mondneusmasker mee.

NB mocht de situatie van de gast zodanig zijn dat dit om aanpassingen van boven- staande maatregelen vraagt dan kan dit in overleg met de coördinator besproken worden.

Overige maatregelen om de zorg van onze gasten in de hospice te waarborgen:
Mocht de gast coronaverschijnselen vertonen, dan zullen wij zo snel mogelijk een test laten afnemen en gaan onze coronamaatregelen in werking. Voor meer informatie kunt u zich richten tot de coördinatoren.

Mochten we in de loop van de tijd door coronabesmetting meer uitval van vrijwilligers krijgen en we hierdoor de zorg aan onze gasten niet meer kunnen waarborgen, dan zullen we met u in gesprek gaan wat te doen. Wij hebben in ieder geval met Treant, locatie Weidesteyn, de afspraak gemaakt dat onze gasten dan bij hen terecht kunnen.

Met vriendelijke groet,
Hospicebestuur en coördinatoren Heleen Rap en Kristel Gorselink

knop vrienden

Willem de Boer Huis
Hospice Hoogeveen
Duymaer van Twistweg 2
7909 CB Hoogeveen

Telefoon: 0528 - 33 16 52
(dag en nacht bereikbaar)
info@hospicehoogeveen.nl
www.hospicehoogeveen.nl


Facebook