balk
foto home2

Informatie omtrent het Coronavirus

Om te voorkomen dat we onze gasten en elkaar in de Hospice Hoogeveen besmetten met het corona virus is het belangrijk dat iedereen die binnenkomt, zich aan de volgende afspraken houdt en de nodige hygiënische maatregelen treft:

Aangepaste bezoekregeling:
Iedereen komt alleen via de voordeur naar binnen.
Bezoek is toegestaan met maximaal 2 personen per gast. Komen er meer mensen op bezoek dan moeten zij buiten wachten totdat 1 persoon of niemand bij de gast aanwezig is. Bezoekers worden verzocht om alleen in de gastenkamer te vertoeven, niet in de overige ruimtes.

Voorwaarden om op bezoek te kunnen komen:
Blijft u thuis bij klachten van neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts.
Als u zich beter voelt en u heeft 24 uur lang geen gezondheidsklachten gehad, dan bent u welkom. Dan kunt u ervan uitgaan dat u anderen niet meer kunt besmetten.

Wij hanteren de onderstaande hand- en hoest hygiënische maatregelen:
  • Het coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Via kleine druppeltjes komt dit in de lucht. Iemand die niet ziek is, niet niest en/of hoest kan een ander dus ook niet besmetten.
  • Bij binnenkomst graag doorlopen naar de gastenkamer en daar uw handen wassen in de badkamer.
  • Als bezoeker kunt u gebruik maken van de toilet in de gastenkamer.
  • Was uw handen regelmatig met water en zeep (het liefst geen sieraden dragen)
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes (eenmalig) en was vervolgens uw handen.
  • Schud geen handen
  • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.

Mocht een gast die in de hospice verblijft coronaverschijnselen tonen, dan moeten we de hierbij passende extra corona maatregelen gaan nemen. De coördinatoren zullen dan hierover de nodige informatie geven. Als we te maken krijgen met uitval van zorgvrijwilligers en hierdoor de zorg aan onze gasten niet meer kunnen waarborgen, dan bekijken we de situatie van dat moment en treffen we de nodige maatregelen. Met Treant, locatie Weidesteyn is afgesproken dat onze gasten bij hen een plek kunnen krijgen als de hospice noodgedwongen moet sluiten.

  knop vrienden
 
                  Willem de Boer Huis
Hospice Hoogeveen
Duymaer van Twistweg 2
7909 CB Hoogeveen
Telefoon: 0528 - 33 16 52
               info@hospicehoogeveen.nl
www.hospicehoogeveen.nl

De hospice is telefonisch
dag en nacht bereikbaar.