balk
  • foto home1

Twee nieuwe boeken over de laatste levensfase

Het Landelijk Expertisecentrum Sterven is een Stichting zonder winstoogmerk met als doel sterven en sterfelijkheid opnieuw een plek te geven in onze samenleving. Het Landelijk Expertisecentrum Sterven richt zich op een ieder die wil (leren) omgaan met sterven voor zichzelf of om iemand anders bij te staan. Dat kan zijn als de naaste van iemand die met een levensbedreigende ziekte te maken krijgt, als vrijwilliger of beroepskracht in de terminale zorg, als zorgverlener in de medische wereld of als de hulpverlener die in 2020 over een zekere basiskennis stervensbegeleiding dient te beschikken. De stichting raadt twee nieuwe boeken aan:

Het eerste boek is getiteld 'Sterven. Tijd voor een ander verhaal' en is geschreven door Ineke Visser. Het gaat over de gelaagdheid van sterven en beoogt een ruimere visie te ontwikkelen over het proces van sterven. Het wil de weg vrijmaken voor een nieuw verhaal over de laatste levensfase in onze samenleving. Een verhaal dat vertelt over het kostbare en wezenlijke van deze diepmenselijke ervaring. Een verhaal over intimiteit, verbondenheid en heling. In dit boekje vindt u vijf kaders met handreikingen voor verschillende momenten in het intensieve proces van sterven.

Het tweede boek is getiteld ‘Het leven voltooien. Tien persoonlijke verhalen over de waarde van leven met sterven’ en bevat verhalen over mensen die hun laatste levensfase tot het einde toe hebben geleefd. Uit de verhalen, opgetekend uit de mond van nabestaanden en geduid door experts, wordt duidelijk hoe mooi, wezenlijk en kostbaar de laatste fase kan zijn, zowel voor degene die gaat sterven als voor de nabije dierbaren. De verhalen zijn niet geromantiseerd. Zaken als angst, onrust en pijn die horen bij het stervensproces vormen onderdeel van de verhalen. Stuk voor stuk zijn het bijzondere en intieme inkijkjes geworden in de levens van mensen zoals wij allemaal zijn. De duidingen door experts als Paul van Tongeren, Rudi Westendorp, Marinus van den Berg en Els van Wijngaarden geven inzicht in de spanningen die kunnen spelen rondom het levenseinde en zetten aan tot verder nadenken over gro­te thema’s zoals autonomie, vrijheid, regie, verbondenheid, eenzaamheid, nabijheid en overgave.

knop vrienden

Willem de Boer Huis
Hospice Hoogeveen
Duymaer van Twistweg 2
7909 CB Hoogeveen

Telefoon: 0528 - 33 16 52
(dag en nacht bereikbaar)
info@hospicehoogeveen.nl
www.hospicehoogeveen.nl


Facebook