balk
  • foto home1
  • foto home2

estafettestok vrijwilligers naar hospice Hoogeveen

Onderstaand artikel is overgenomen uit de Hoogeveensche Courant .

Ondertussen is de estafettestok alweer doorgegeven aan een andere vrijwiligersorganisatie. Gekozen is voor de verkeersregelaars in de gemeente Hoogeveen.


HOSPICE ONTVANGT ESTAFETTESTOK VRIJWILLIGERSWERK


Christelijke Boekhandel De Fakkel had de estafettestok vrijwilligerswerk al enige tijd in haar bezit. Door de vakantietijd vergde de overdracht naar een nieuwe organisatie iets meer tijd. Met plezier draagt De Fakkel deze nu (18 september) over aan de Willem de Boer Hospice Hoogeveen. De Fakkel hoopt voor de hospice van betekenis te kunnen zijn, bijvoorbeeld voor boeken op de locatie. Iedereen die terminaal ziek is en een levensverwachting heeft van minder dan 3 maanden kan een beroep doen of laten doen op de hospice. Opname gebeurt in overleg met de betrokkene of de familie en met de huisarts, thuiszorg of het ziekenhuis. In de hospice is iedereen welkom, ongeacht leeftijd, maatschappelijke achtergrond of levensbeschouwing. Anne de Hilster, relatiebeheerder van De Fakkel, ziet wel overeenkomsten tussen beide organisaties: “Het is echt niet zo dat in onze winkel alleen maar bijbels te koop zijn, er zijn ook veel romans, kaarten en kadoartikelen, en de deur staat voor iedereen open.” Connie de Jager vult aan: “als wij bijvoorbeeld merken dat een klant emotioneel wordt bij het uitzoeken van een kaart voor een ernstig zieke, nemen wij de tijd voor een gesprekje en bieden wij een luisterend oor.”

Wat beide organisaties ook bindt, is dat vrijwilligers onmisbaar zijn en het zoeken naar nieuwe en de juiste vrijwilligers veel aandacht blijft vragen. Coördinator Heleen Rap van de hospice licht toe: “Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor ons. Hierdoor ontstaat een sfeer van huiselijkheid, rust, veiligheid en warmte voor de gasten in onze hospice” Zij ondersteunen bij de lichamelijke verzorging, helpen met eten en drinken en sluiten aan bij wat de gast nodig heeft. Zo bieden zij een luisterend oor, houden een gesprekje en als iemand dat wenst geven zij een hand- of voetmassage. Daarnaast richten de vrijwilligers zich op ondersteuning van de familie en bieden ze troost op de momenten wanneer dat nodig is.


  knop vrienden
 

Willem de Boer Huis Hospice Hoogeveen
Duymaer van Twistweg 2
7909 CB Hoogeveen
Telefoon: 0528 - 33 16 52
info@hospicehoogeveen.nl