balk
  • foto home1

Vrijwilligerscollege palliatieve sedatie en euthanasie

Vrijwilligers Hoogeveen organiseert op veler verzoek een vrijwilligerscollege over palliatieve sedatie en euthanasie. Beide behandelingen worden inhoudelijk nader toegelicht.

Wanneer je ongeneeslijk ziek bent en de laatste weken zwaar worden…..de klachten alleen maar toe nemen en medicatie onvoldoende verlichting geeft, dan kan palliatieve sedatie ingezet worden. Bij palliatieve sedatie wordt een terminale patiënt in een soort slaap toestand gebracht en krijgt deze een sedativum, met als doel het lijden te verlichten. Verpleegkundigen kunnen in opdracht van de arts deze medicatie toedienen. Palliatieve sedatie is normaal medisch handelen: het doel van de behandeling is de bestrijding van het lijden en de pijn, het is geen levensbeëindiging.

Bij euthanasie is het doel van de medische handeling het overlijden van een terminale patiënt. Bij euthanasie, levensbeëindigend handelen, moet de arts een gedetailleerde procedure volgen. Zo moet de patiënt een wilsverklaring ondertekend hebben, waarmee hij of zij aangeeft euthanasie te willen. Ook moet er sprake zijn van uitzichtloos lijden voor de patiënt, en moet de arts altijd een collega-arts raadplegen over de situatie. Het is ook altijd de arts die euthanasie uitvoert. Verpleegkundigen mogen wel de voorbereidende handelingen treffen. Het toedienen van het middel (euthanaticum) is voorbehouden aan de arts.

Deze bijeenkomst komt tot stand met medewerking van Albi Popken, verpleegkundig specialist palliatieve zorg bij Icare. Albi is na de bijeenkomst tot 21.30 uur aanwezig en aanspreekbaar voor persoonlijke vragen.

Locatie: Treant Weidesteyn, Dr. G.H. Amshoffweg 4, Hoogeveen
Datum: 17 maart 2020
Tijd: 19.30 -21.00uur

Graag aanmelden voor 12 maart via https://www.vrijwilligershoogeveen.nl/colleges

  knop vrienden
 
                  Willem de Boer Huis
Hospice Hoogeveen
Duymaer van Twistweg 2
7909 CB Hoogeveen
Telefoon: 0528 - 33 16 52
               info@hospicehoogeveen.nl
www.hospicehoogeveen.nl

De hospice is telefonisch
dag en nacht bereikbaar.